برای بستن ESC را بزنید

منیژه حسن‌آبادی

هندسه زندگی

دلم میخواهد زندگی را از زاویه ای دیگر ببینم. دوست دارم نگاه هندسی به زندگی داشته باشم…

1219

مثلث عروس

هزاران سال پيش ، مصريان در سرزمين باستاني خود كه مهد تمدن بود ؛ در كنار رود…

896

زندگی نامه فیثاغورس

در زندگی نامه فیثاغورس اینگونه آمده است که: فیثاغورث فیلسوف و ریاضیدان بزرگ جهان درسال ۵۸۲ پیش…

846