برای بستن ESC را بزنید

هندسه زندگی

دلم میخواهد زندگی را از زاویه ای دیگر ببینم. دوست دارم نگاه هندسی به زندگی داشته باشم…

1136

مثلث عروس

هزاران سال پيش ، مصريان در سرزمين باستاني خود كه مهد تمدن بود ؛ در كنار رود…

811

زندگی نامه فیثاغورس

در زندگی نامه فیثاغورس اینگونه آمده است که: فیثاغورث فیلسوف و ریاضیدان بزرگ جهان درسال ۵۸۲ پیش…

771